Giỏ hàng

TÀI CHÍNH: NHÌN NGƯỜI TA LẠI TRÔNG TA!

Trong những năm gần đây, tỷ lệ vay tiêu dùng của người dân Mỹ đã tăng lên một con số đáng kể: 80%, trong khi đó tỷ lệ ở Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng lên ổn định nhưng vẫn giữ vững ở con số quá khiêm tốn: 18%.

Trong tháng 5, tỷ lệ dư nợ của Mỹ đã tăng lên cao nhất trong 18 tháng qua. Chủ yếu là qua hình thức mua sắm, du lịch của người dân Mỹ, chủ yếu nợ thẻ tín dụng.

Còn riêng Việt Nam, tín dụng tiêu dùng tăng lên 70% trong năm 2017, nhưng do có tỷ trọng tiêu dùng chỉ chiếm 18% nên nền kinh tế bị trì trệ theo rất nhiều. 

Truyền thống của người Việt Nam là quen tích góp, tiết kiệm để chi trả cho các hoạt động tiêu dùng: mua sắm, du lịch,... chính vì thế họ thường e dè với các nguồn vay tài chính, thậm chí là cố ý tránh xa.

Theo nghiên cứu mới nhất, tổng mức thu nhập của người Mỹ vượt quá 27% để chi trả nợ cho các hoạt động trước đó, còn ở Việt Nam, con số đó chỉ chiếm 8%, có thời điểm còn thấp hơn.

Những hoạt động mua sắm, du lịch hay chi trả cho các hoạt động hằng ngày được người Mỹ vay nợ thông qua thẻ tín dụng, họ có thể sở hữu một căn nhà mới thông qua hình thức trả góp. Còn ở Việt Nam, họ thường chuộng việc sử dụng tiền mặt để chi trả, rút ví tiền hơn là dùng tiêu dùng tài chính. Việc chắt góp 10 năm, vay nợ bạn bè người thân, thậm chí là tìm đến nguồn tín dụng đen để mua một căn nhà hơn là sử dụng tài chính tiêu dùng đã ngăn cản việc sử dụng tiêu dùng tài chính.

Sử dụng tiêu dùng tài chính sẽ tăng tính minh bạch cho nguồn tài chính, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đôi lúc do sự hiểu biết của người dân quá nghèo nàn, hiểu sai lệch về tín dụng tài chính hay đánh đồng nó với nguồn tín dụng đen đã làm cho người dân xa lánh với nguồn tín dụng hữu ích này.

Những người chắc hẳn sẽ có nhu cầu cao trong nguồn vay vốn tài chính nhỏ lẻ này là người dân vùng núi, miền cao thì những thông tin về tài chính tiêu dùng dường như quá mới mẻ. Chính vì thế, những doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cần có những biện pháp đưa nguồn tài chính tiêu dùng đến gần hơn với người dân. 

Những kiến thức này cần được đưa vào giáo dục trong những trường học, cung cấp thông tin, sự hiểu biết cho học sinh, sinh viên để những thế hệ tương lai kịp nâng cao kiến thức và tình hình của xã hội. 

Bình luận:

Ý kiến của bạn: