Giỏ hàng

NGÂN HÀNG CÓ THỂ THAY THẾ NGÀNH THUẾ ???

Dự thảo Luật Quản lý Thuế cuối tháng 7 vừa qua đã có những điều khoản đưa ra để bàn luận trao đổi về những điều luật mới liên quan đến việc những ngân hàng thương mại có quyền hạn và nhiệm vụ quản lý thuế.

Theo nhiều chuyên gia tài chính nhận định, quy định này có thể gây thêm khó dễ cho các ngân hàng thương mại. Việc này sẽ phát sinh thêm nhiều thủ rục rườm ra không cần thiết, bên cạnh đó việc cần cung cấp thông tin cho trong nhiều trường hợp khác cũng là việc không phù hợp.

Theo như đại diện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thì việc ngân hàng cần cung cấp thông tin của các đối tượng thuê là một gánh nặng cho các ngân hàng thương mại, dẫn đến những công việc rườm ra, mất thời gian và khối lượng công việc quá lớn, không gánh xuể.

Những quy định này cũng không có tính rõ ràng minh bạch cao, vì không chỉ rõ những trường hợp cụ thể nào khi công ty quản lý thuê yêu cầu cung cấp thông tin của những đối tượng thuế, việc cung cấp thông tin một cách công khai, không hợp lý, rõ ràng sẽ làm cho quyền lợi cá nhân tổ chức bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, những quy định này cũng sẽ phát sinh quá nhiều luật chồng chéo gây khó dễ cho hoạt động sắp tới của Ngân hàng thương mại. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, ngân hàng thương mại chỉ nên đóng vai trò trung gian giữa đối tượng nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, chứ không nên thu thập thêm những công việc khác. Tư cách đại diện cho các ngân hàng thuế không phải là trách nhiệm của các ngân hàng thương mại, đó là trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến thuế nhà nước, Ngân hàng thương mại không nên xen quá sâu vào. 

Bình luận:

Ý kiến của bạn: