Giỏ hàng

Ma trận phân tích công việc

Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần thiết phải biết của mọi quản trị gia trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực. Phân tích công việc là cơ sở cho giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực.

Sự cần thiết của phân tích công việc:

  • Các nhà quản lý nhân sự cần hiểu biết về công việc để có thể tìm người phù hợp với công việc.
  • Người lao động cần hiểu biết vai trò của họ trong tổ chức trước khi bắt đầu làm việc

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Kim Hùng trong việc phân tích ma trận chức năng công việc.

Bình luận:

Ý kiến của bạn: