Giỏ hàng

Cách lập Kế Hoạch Tài Chính

Lập kế hoạch tài chính là công việc khá quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp bởi nó liên quan đến các mục tiêu tài chính cũng như xác lập cách thức sử dụng các nguồn lực để cùng đạt được mục tiêu tài chính cho doanh nghiệp mình. Việc lập kế hoạch tài chính tốn rất nhiều thời gian và cần nhiều nhân lực để thực hiện,  chính vì vậy cần đến sự tham gia của rất nhiều bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp.

Bằng những kinh nghiệm thực tế trong việc điều hành doanh nghiệp của mình, 

anh Nguyễn Kim Hùng sẽ hướng dẫn cách Lập kế hoạch tài chính.

Bình luận:

Ý kiến của bạn: