Giỏ hàng

Siêu ủy ban sẽ bắt đầu quản lý vốn ra sao?

Theo nghị định 131/2018/NĐ-CP ra ngày 29/9 đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại các Doanh nghiệp. Kể từ khí nghị định được ban hành trong vòng 45 ngày thì 19 tập đoàn, tổng công ty sẽ phải chuyển về cho UB tổng số tài sản lên tới 2,3 triệu tỷ đồng. Trong đó có 1 triệu tỷ đồng vốn của nhà nước. Mặc dù UB đã có quy định về chức năng và nhiệm vụ rõ ràng nhưng theo một số chuyên gia kinh tế cho rằng UB trước tiên cần tập trung làm tốt nhiệm vụ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang trực thuộc.


Theo như chia sẻ của ông Lưu Bích Hồ- Chuyên gia kinh tế thì trong năm 2018, UB nên hoàn thành việc tiếp nhận 19 tập đoàn và công ty, sau đó UB nên tập trung cổ phần hóa cho các doanh nghiệp này. Ông cũng nói thêm, các DNNN này giống như những cô gái lỡ thì nếu như để giá cao quá mãi sẽ không có ai mua. Để giúp cho việc cổ phần hóa được thuận lợi có thể xem xét lại giá hoặc có thể bán với giá thấp hơn, bởi vì giá trị tài sản nhà nước hiện nay thua xa trên giấy tờ thực tế.


Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế và Xã hội Quốc gia – Ông Lê Đình Ân cho rằng để UB giúp cho các tập đoàn và công ty nhà nước trở thành một tập đoàn sản xuất kinh doanh lớn và có thể vượt qua mọi khó khăn. Để theo dõi cũng như đôn đốc vốn nhà nước đem lại hiệu quả còn phụ thuộc rất nhiều vào cán bộ và bộ máy, tuy nhiên hiện nay nhân sự của UB chủ yếu đều là các cán bộ nhà nước chuyển sang và chưa nhìn thấy có doanh nhân trong đó.


Sau khi được thành lập vào ngày 12/10, UB đã có buổi họp giao ban đầu tiên để triển khai công việc cũng như thực hiện chuyển giao hồ sơ quyền đại diện của 19 doanh nghiệp hiên đang trực thuộc. Trong buổi họp đầu tiên, ông Nguyễn Hoàng Anh- Chủ tịch UB cũng đã nhấn mạnh rằn các doanh nghiệp cần chú ý tới 3 vấn đề trọng tâm đó là chuẩn bị hồ sơ chuyển giao, đánh giá thuận lợi và khó khăn khi chuyển giao và thời gian dự kiến sẽ chuyển giao. Theo đó vào năm 2019, UB cũng sẽ cùng các doanh nghiệp xây dựng chiến lược hoạt động cho đến năm 2020, 2021 và tầm nhìn 10-20 năm tiếp theo.

 

 

 

Bình luận:

Ý kiến của bạn: