Giỏ hàng

Sở Hữu Doanh Nghiệp Mơ Ước

XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH MÔ HÌNH KINH DOANH BÀI BẢN

CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

NỘI DUNG KHÓA HỌC


1. Ý TƯỞNG KINH DOANH

- Hình thành và chuẩn hóa ý tưởng kinh doanh

2. MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

- Mô hình kinh doanh

- Mô hình quản trị doanh nghiệp

3. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ, KẾ HOẠCH KINH DOANH

- Xây dựng đội ngũ

- Lên kế hoạch kinh doanh

4. VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

- Vận hành doanh nghiệp

5. CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

- Công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo ứng dụng doanh nghiệp

6. CHIẾN LƯỢC BSC

- Quản trị chiến lược bằng công cụ quản trị BSC

Ý kiến của bạn: