Giỏ hàng

Chìa Khóa Tài Chính

DÀNH RIÊNG CHO CHỦ DOANH NGHIỆP ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRÊN 3 NĂM, CEO, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CHỦ MÔ HÌNH KINH DOANH

KHÓA HỌC NÀY PHÙ HỢP VỚI

- Chủ doanh nghiệp đã điều hành doanh nghiệp trên 03 năm

- CEO, Giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán quản trị

- Chủ đầu tư dự án, trưởng ban quản lý dự án

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HUẤN LUYỆN

Ý kiến của bạn: