Giỏ hàng

Ông Nguyễn Kim Hùng đề xuất giải pháp ở Diễn đàn Hiệp hội doanh nghiệp 28 tỉnh phía Bắc

Anh Nguyễn Kim Hùng là một trong những doanh nhân tiêu biểu nhận được lời mời từ Hiệp hội VINASME tham gia chương trình Diễn đàn Hiệp hội doanh nghiệp 28 tỉnh phía Bắc. Đây là một trong những hoạt động rất quan trọng và thiết thực của VINASME nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ khó khăn thông qua việc việc tạo ra sân chơi chung nhằm kết nối các doanh nghiệp (điểm yếu nhất của cộng đồng SME), qua đó lắng nghe ý kiến, đề xuất của DN để trình các cơ quan chức năng ban hành - điều chỉnh - bổ sung hành lang pháp lý sát thực tiễn nhất

Với sự có mặt của Bộ KHVĐT, cùng 22 đoàn chủ tịch hiệp hội các tỉnh phía bắc và 500 quan khách Diễn đàn đang thảo luận những tham luận chuyên biệt cho SME. Hy vọng với sự quyết tâm của TW hiệp hội VINASME và 22 ban chấp hành hiệp hội các tỉnh Phía Bắc, sẽ đóng góp đc ít nhiều tiếng nói của cộng đồng DN SME. 

 Tại đây ông đã đưa ra những đề xuất của mình để cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Chắc chắn với những kinh nghiệm giảng dạy và kinh doanh của mình trong 10 năm qua, những đề xuất của ông sẽ bà những bài học quý báu dành cho các doanh nghiệp 28 tỉnh phía Bắc.

Bình luận:

Ý kiến của bạn: