Giỏ hàng

Giải pháp giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tháo gỡ khó khăn về tài chính

Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 93% trên tổng số Doanh nghiệp hiện đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, họ còn tạo việc làm cho nhiều người lao động. Tuy nhiên những doanh nghiệp này gặp khó khăn rất nhiều về Vốn và Pháp lý, họ cần được hỗ trợ để phát triển.

Vào ngày 11/6/2018 Ông Nguyễn Kim Hùng đại diện cho công ty Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt- VERCO đã ký kết cùng Công ty PDCA, Công ty ONNET đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giải quyết được khó khăn về tài chính. 

Bình luận:

Ý kiến của bạn: