Giỏ hàng

Đơn giản khung pháp lý để giúp các doanh nghiệp BĐS phát triển hơn

Tham gia Diễn Đàn Bất Động Sản Thường Niên Lần I ( 2017) Ông Nguyễn Kim Hùng đã chia sẻ về những khó khăn mà thị trường bất động sản hiện nay đang vướng mắc. Ông cũng hy vọng rằng sẽ có rất nhiều những diễn đàn như thé này để đưa ra khung pháp lý để các giao dịch mua bán BĐS được thuận lợi hơn.

Bình luận:

Ý kiến của bạn: