Giỏ hàng

Anh Nguyễn Kim Hùng phát biểu về tín dụng đen tại diện đàn kinh tế VIỆT NAM 2018

Bài phát biểu của chuyen gia kinh tế Nguyễn Kim Hùng trong diễn đàn Kinh tế 2018, Anh đã đại diện cho cộng đồng SME nói lên những trăn trở, những khó khăn đang gặp phải của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dưới đây là bài phát biểu trong diễn đàn của anh Nguyễn Kim Hùng.

Bình luận:

Ý kiến của bạn: