Giỏ hàng

Tọa đàm: Chuyển đổi số quốc gia chia sẻ và kết nối - DX Day 2020

Tại Ngày chuyển đổi số Việt Nam - DX Day 2020, các chuyển gia kinh tế, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và Chủ các doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công đã tham gia Tọa đàm: Chuyển đổi số quốc gia chia sẻ và kết nối - Làm gì để các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công?

Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa