Giỏ hàng

Hội nghị tổng kết chương trình Quốc gia về: Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Hội nghị tổng kết chương trình Quốc gia về "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020". Khởi động tiếp nối 10 năm chương trình này 2020 - 2030.


Tại hội nghị, được sự ủy quyền và giao nhiệm vụ của CT Nguyễn Văn Thân, thay mặt Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam dự lễ và nhận bộ sách quý về Năng suất chất lượng, từ Thứ trưởng Lê Xuân Định và Tổng cục trưởng ông Trần Văn Vinh (thành quả của 1 thập kỷ nghiên cứu, triển khai, rút kinh nghiệm của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng), để phổ biến, triển khai những hành động cụ thể cho hội viên #VINASME nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp SMEs nói chung trong thời gian tới.


Tại hội nghị Thứ trưởng cũng cơ bản thống nhất cũng thống nhất sẽ:

1. Phối hợp sâu sắc chương trình hành động triển khai hợp tác đã ký kết tại tháng 10.2020, bằng những mục tiêu cụ thể hàng tháng, quý, năm. Triển khai cụ thể xuống từng nhóm doanh nghiệp và doanh nghiệp cụ thể, để đạt mục tiêu mà Thủ tướng CP đã giao tại QĐ 1322.

2. Nghiên cứu thành lập cổng thông tin Quốc gia về năng suất và chuyển đổi số cho SME, dần hình thành Platform tích hợp các giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp về cải tiến, đối mới sáng tạo nâng cao năng suất, chuyển đổi số,...

3. Xây dựng và hình thành hệ thống vinh doanh dành cho cộng đồng dn SME, đã và đang tích cực áp dụng công nghệ, công nghệ cao vào hoạt động sxkd nhằm nâng cao năng suất, tiếp kiệm tài nguyên và chuyển đổi số để gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đó lấy những chủ doanh nghiệp đã áp dụng thành công vào chương trình đào tạo 1.000 chuyên gia năng suất (chuyên gia thực tế) để triển khai hiệu quả hơn mục tiêu năng suất quốc gia 2030.


 Anh chị chủ DN quan tâm (đặc biệt là hội viên của VIANSME và học viên của #VERCO) đến chương trình rất giá trị này liên hệ với VINASME hoặc VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc để được hỗ trợ chi tiết nhé.

👉Đăng ký tham dự ngay các khóa huấn luyện của VERCO tại: https://edu.verco.vn/

--------------//--------------

Cùng đăng ký theo dõi các kênh: Youtube, Website của VERCO để cập nhật những thông tin mới nhất, những kiến thức doanh nghiệp thực chiến nhất !

Mọi thắc xin nhắn tin trực tiếp tại: m.me/VERCOVN

Youtube: http://www.youtube.com/c/VercoTV

Website VERCO: https://www.verco.vn/

Tổng hợp các khoá huấn luyện VERCO: https://www.verco.vn/dich-vu-huan-luyen.html\

Dịch vụ Marketing hỗ trợ doanh nghiệp: https://marketing.verco.vn/ 

Website Nguyễn Kim Hùng: https://nguyenkimhung.com/

Fanpage VERCO: https://www.facebook.com/VERCOVN/

Hotline: 0869039899


Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa