Giỏ hàng

Hoạt động

Chủ tịch HĐQT Kim Nam Group - Nguyễn Kim Hùng được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp tháng 03 năm 2019
Ông Nguyễn Kim Hùng đề xuất giải pháp ở Diễn đàn Hiệp hội doanh nghiệp 28 tỉnh phía Bắc
Anh Nguyễn Kim Hùng tham dự Diễn Đàn HỘI NHẬP QUỐC TẾ KINH TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM
Anh Nguyễn Kim Hùng tham gia chương trình DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - CAMPUCHIA.
Anh Nguyễn Kim Hùng phát biểu về tín dụng đen tại diện đàn kinh tế VIỆT NAM 2018
Khóa huấn luyện chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp SME
Khóa huấn luyện Chìa Khóa Tài Chính Doanh Nghiệp dành cho các chủ doanh nghiệp SME Hà Nội
1 2