Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

Công ty Cổ phần mỏ và luyện kim Việt Nam là công ty khởi nghiệp của CEO Nguyễn Kim Hùng. Trải qua gần 10 năm phát triển, doanh nghiệp đạt những bước tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một công ty lớn đặc biệt trong ngành sản xuất vôi công nghiệp.

3 nhà máy công ty đã và đang vào vận hành: dự án vôi Lạng Sơn; Bố Hạ - Bắc Giang; Hà Nam. Tổng sản lượng dự tính năm 2020 là 100.000 tấn

NHỮNG SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP CUNG CẤP

- ĐỘNG CƠ ĐIỆN

- BƠM CÔNG NGHIỆP

- THIẾT BỊ NGÀNH TÀI CHẾ

- THIẾT BỊ NGÀNH LUYỆN KIM

- THIẾT BỊ MỎ VÀ LUYỆN KIM

- THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC

Bình luận:

Ý kiến của bạn: