Giỏ hàng

Một số quỹ đang hoạt động tại Việt Nam

Quỹ đầu tư hiện nay hoạt động khá phổ biến trên thế giới, ngay cả những quốc gia phát triển như đất nước Mỹ. Không nằm ngoài xu thế, Việt Nam cũng dành nhiều sự quan tâm tới mô hình này. Nếu như bạn đang quan tâm tới các quỹ đầu tư thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây.

1. Quỹ đầu tư là gì?

Trước khi tìm hiểu các quỹ đầu tư đang hoạt động hiện nay chúng ta cần biết định nghĩa quỹ đầu tư là gì?

- Quỹ đầu tư chúng ta có thể hiểu rằng là một donh nghiệp được cổ phần hóa và các doanh nghiệp này được phép phát hành chứng chỉ góp vốn của các cổ đông có nhu cầu. Các quỹ đầu tư này sẽ huy động vốn từ những cổ đông của mình, cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức hay cả những tập đoàn lớn. 

Mục đích chính của quỹ đầu tư này đó là sử dụng số vốn huy động được đầu tư mang về lợi nhuận cho các cổ đông. Thông thường các quỹ sẽ đầu tư vào các ngành như bất động sản và chứng khoán. Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ không có quyền kiểm soát các giao dịch hàng ngày và quyết định đầu tư hay không đều do Quỹ.

2. Các quỹ đầu tư đang hoạt động hiện nay

Hiện nay có rất nhiều các loại hình quỹ đầu tư đang hoạt động, thông thường các quỹ sẽ được phân loại theo các tiêu chí dưới đây

Dựa vào nguồn vốn được huy động 

- Quỹ công chúng: Quỹ này sẽ huy động nguồn vốn rộng rãi từ các nhà đầu tư cá nhân và các nhà đầu tư riêng lẻ. Để giảm thiểu rủi ro, Quỹ công chúng sẽ đầu tư cho các nhà đầu tư nhỏ, có nhiều sản phẩm. Chi phí đầu tư của Quỹ khá thấp tuy nhiên đem lại hiệu quả khá lớn bởi họ có tính chuyên nghiệp khá cao.

- Quỹ thành viên: Quỹ thường không phát hành rộng mà chỉ phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Quỹ có thể lựa chọn các cá nhân, các tập đoàn kinh tế lớn hoặc định chế tài chính. Vì lý do này mà tính thanh khoản của Quỹ này sẽ không được cao. Các nhà đầu tư vào Quỹ thành viên thường là những doanh nghiệp có số vốn lớn và họ được phép tham gia vào quá trình kiểm soát của Quỹ.

2. Dựa vào cấu trúc vận động vốn

- Quỹ đóng: Thường Quỹ này sẽ phát hành chứng chỉ và chỉ tiến hành huy động vốn duy nhất một lần. Khi các nhà đầu tư có nhu cầu bán cổ phiếu của mình thì Quỹ sẽ không mua lại. Sau khi quá trình huy động vốn kết thúc, chứng chỉ Quỹ sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán, chính vì vậy Quỹ có tính thanh khoản. Ngoài ra nếu như các nhà đầu tư muốn thu hồi số vốn của mình có thể thông qua thị trường thứ cấp.

- Quỹ mở: Quỹ được thành lập vô thời hạn, giao dịch mua bán của nhà đầu tư sẽ được định kỳ mở và thường căn cứ vào tài khoản ròng ( NAV). Những giao dịch này sẽ được thực hiện cùng với công ty Quản lý Quỹ và họ sẽ làm việc trực tiếp với Đại lý chỉ định. Tuy nhiên ngược lại với Quỹ đóng thì tổng số vốn của Quỹ sẽ có nhiều biến động theo từng đợt giao dịch. 

3. Dựa vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ

Quỹ đầu tư theo hình thức hoạt động của công ty: Đây là Quỹ hoạt động pháp nhân của một công ty và theo quy định luật của nhà nước hiện hành mỗi quốc gia. Hội đồng quản trị sẽ là cơ quan điều hành cao nhất hiện nay và do các cổ đông bình chọn và có nhiệm vụ quản lý các hoạt động của Quỹ.  Ngoài ra các cổ đông còn có quyền thay đổi công ty quản lý Quỹ.

Quỹ đầu tư dạng hợp đồng: Ngược lại  với Quỹ đầu tư dạng công ty, mô hình của Quỹ này không là pháp nhân.Công ty quản lý sẽ thành lập ra Quỹ và họ trực tiếp huy động vốn, đưa ra các điều lệ hoạt động. Ngân hàng nhà nhà nước sẽ tgiasm sát và được phép bảo quán vốn cùng các tài sản khác của Quỹ. 


Bình luận:

Ý kiến của bạn: