Giỏ hàng

ĐỊNH NGHĨA QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÓ NHỮNG QUỸ ĐẦU TƯ NÀO?

Ngoài việc đầu tư tiền vào các tài sản khác nhau như gửi ngân hàng, mua cổ phiếu, trái phiếu hay mua vàng thì các nhà đầu tư có thể dùng tiền của mình đầu tư qua các quỹ. Điều này có thể thấy rằngQuỹ đầu tư là một bộ phận rất quan trọng giúp cho thị trường chứng khoán và nền kinh tế phát triển hơn.

Vậy quỹ đầu tư là gì? Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây.

Quỹ đầu tư là gì?

Quỹ đầu tư là một hình thức định chế tài chính trung gian, nó thu hút khoản tiền nhãn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các loại hình như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc các loại tài sản khác. Mọi khoản đầu tư đều được quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp bởi hệ thống quản lý quỹ hoặc do ngân hàng giám sát cùng các cơ quan có thẩm quyền.

Một số nhà đầu tư thường nhầm lẫn giữa quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ đầu tư. Về mặt nhiệm vụ công ty quản lý quỹ là những đơn vị quản lý quỹ đầu tư còn các quỹ đầu tư sẽ là những sản phẩm mà công ty quản lý quỹ đưa ra cho nhà đầu tư.

Có mấy loại quỹ đầu tư?

Hiện nay có rất nhiều loại quỹ đầu tư, các quỹ này được phân loại như sau:

  • Quỹ cổ phiếu: Quỹ cổ phiếu có quy mô giá trị các cổ phiếu mà họ đầu tư vào cổ phiếu giá trị hàng đầu- trung bình- nhỏ. Mục tiêu đầu tư của quỹ đó là tăng trưởng, giá trị cốt lõi. Về vị trí địa lý, quỹ cổ phiếu có thể đầu tư trong và ngoài nước. Quỹ sẽ tăng trưởng theo thị trường chứng khoán và danh mục cổ phiếu mà họ nắm giữ. Vì vậy mực độ biến động về giá cũng sẽ thường cao hơn so với các quỹ thông thường khác. Quỹ cổ phiếu sẽ phù hợp với các nhà đầu tư đang muốn tìm kiếm lợi nhuận cao và chập nhận có thể gặp rủi ro ở mức Trung Bình- Cao.
  • Quỹ đầu tư trái phiếu và thu nhập:  Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào trái phiếu và các loại tiền tệ khác nhau. Đầu tư chủ yếu của quỹ là trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi cùng với các loại tài sản nợ được chứng khoán hóa ( ví dụ khoản vay mua nhà). Quỹ trái phiếu sẽ đem lại thu nhập khá lớn và ổn định, tuy nhiên nếu như không cao hơn quỹ cổ phiếu do mức độ ổn định và ít biến động của thị trường trái phiếu.
  • Quỹ đầu tư cần bằng: Quỹ phối hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu và nó có thể thêm công cụ thị trường tiền tệ trong một danh mục. Quỹ cân bằng thường sẽ tập trung vào định hướng để phân bổ tài sản ở mức trung bình hoặc bảo thủ ( mua nhiều trái phiếu hơn) Mục tiêu của quỹ là cân bằng và mang lại sự an toàn, tăng trưởng ổn định của nhà đầu tư.
  • Quỹ đầu tư thị trường tiền tệ: Quỹ là loại hình mở tập trung đầu tư vào thị trường vốn mang tính ngắn hạn bao gồm các sản phẩm như trái phiếu và có giá trị thanh khoản tốt cùng các công cụ tiền tệ. Mục tiêu chính của quỹ là đem lại thu nhập ở mức lợi nhuận an toàn.

 • Quỹ đầu tư hoán đổi danh mục: Quỹ được viết tắt từ Exchange-Traded Fund đây là mô hình đầu tư mô phỏng thep bộ chỉ số chứng khoán được giao dịch giống như là một cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Giá trị của quỹ thường thay đổi hàng ngày trên sàn giao dịch chứng khoán giữa các nhà đầu tư. Bởi được giao dịch giống như một hình thức cổ phiếu niêm yết nên quỹ không có giá trị tài sản ròng giống như các quỹ đầu tư khác.
 • Quỹ đầu tư đặc thù:  Quỹ sẽ tập trung vào một nhóm ngành nghề đặc biệt như về y tế, bất động sản bởi mục tiêu đầu tư khá đặc thù so với quỹ cổ phiếu nên sẽ đầu tư dàn trả, các quỹ này sẽ mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tưu khá cao và biến động đi kèm tương ứng.

 • Quỹ hưu trí: Quỹ đầu tư hưu trí được thành lập dựa vào huy động vốn từ các nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp đều đặn theo thời gian mà họ làm việc. Quỹ sẽ dùng số tiền huy động được đi đầu tư với mục đích mang lại sự tăng trưởng tài sản ổn định hơn trong dài hạn và chi trả lương hưu cho nhân viên khi đến tuổi về hưu. Quỹ hưu trí sẽ năm giữ một lượng vốn khá lớn và nhà đầu tư tổ chức lớn ở các quốc gia trên thế giới đều là quỹ hưu trí.

Bình luận:

Ý kiến của bạn: