Giỏ hàng

Đào tạo Doanh nghiệp

Tổ chức thành công Khóa huấn luyện “ Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp K37 trong 2 ngày 23 và 24/4 tại Hà Nội
Tổ chức thành công khóa huấn luyện “ Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp K36” tại TP Hồ Chí Minh
Tổ chức thành công Khóa huấn luyện “ Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp K35” dưới sự đồng hành của diễn giả TH.S Nguyễn Kim Hùng - Chủ tịch tập đoàn Kim Nam
Huy động nguồn vốn bền vững cho nền kinh tế và doanh nghiệp
Khóa huấn luyện: Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp K35 - Hà Nội
Chuyên gia nào sẽ góp mặt tại khoá huấn luyện Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp ?
Chương trình huấn luyện: Seminar - Tái cấu trúc doanh nghiệp toàn diện K2
Chuyên gia Nguyễn Kim Hùng đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá và hiện thực hóa khát vọng “Vì một Việt Nam hùng cường”
1 2 3

Danh mục tin tức

Từ khóa