Giỏ hàng

Nền kinh tế 80.000 tỷ USD của thế giới cấu tạo thế nào?

Theo như ước tính của Ngân hàng thế giới thì kinh tế thế giới hiện nay có giá trị danh nghĩa xấp xỉ 80 nghìn tỷ USD vào năm 2017, trong số đó 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chiếm hơn một nửa.

Trên danh nghĩa hiện nay Mỹ vẫn là nền kinh tế có chỉ số GDP lớn nhất chiếm khoảng 19,4 nghìn tỷ USD tương đương với 24,4% kinh tế thế giới. Và Trung Quốc hiện đang xếp thứ hai với gia trị 12,2 nghìn tỷ USD và chiếm 15,4% kinh tế của thế giới.

Hai vị trí tiếp theo đó là Nhật Bản với 4,9 nghìn USD và Đức 4,6 nghìn tỷ USD. Đây chính là 4 nền kinh tế lớn chiếm 50% giá trị kinh tế toàn cầu.
Dưới đây là biểu đổ cấu tạo nền kinh tế thế giới: 


Bình luận:

Ý kiến của bạn: