Giỏ hàng

Các CEO, CFO được tiếp xúc, học hỏi từ CEO Nguyễn Kim Hùng, nói gì về anh?

Người chủ doanh nghiệp thường gặp những khó khăn khi phân tích báo cáo tài chính hay là kiểm soát các công việc của kế toán, đặc biệt là có rất nhiều gian truân khi những người đứng đầu doanh nghiệp này cần huy động nguồn vốn...

Tất cả các khó khăn của các CEO, CFO đều đã được giải đáp cũng như đưa ra các phương hướng phát triển trong khóa học Chìa Khóa Tài Chính Doanh Nghiệp vừa qua.

Bình luận:

Ý kiến của bạn: