Giỏ hàng

Đánh giá của đối tác, nhà đầu tư

Đánh giá của các doanh nghiệp hợp tác cùng CEO Nguyễn Kim Hùng
Các CEO, CFO được tiếp xúc, học hỏi từ CEO Nguyễn Kim Hùng, nói gì về anh?