Giỏ hàng

Tình hình tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Đối với những doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh, mở rộng quy mô công ty thì việc tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng. Với kinh nghiệm hơn 10 năm kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và giảng dạy chho hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi sẽ chia sẻ với các bạn quá trình tái cấu trúc. 

Quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ được chia làm ba hướng như sau:

- Tái cấu trúc tài chính

- Tái cấu trúc hoạt động

- Tái cấu trúc chiến lược

Trong 3 bước trên thì tái cấu trúc tài chính có vai trò quan trọng nhất bởi nó sẽ giúp kiểm soát tình hình cung cấp vốn kinh doanh, khả năng thanh toán, giúp doanh nghiệp có cấu trúc vốn chặt chẽ hơn. Từ những ý tôi vừa trình bày có thể thấy rằng tái cấu trúc tài chính là vấn đề tiên quyết và quan trọng nhất khi doanh nghiệp muốn tái cấu trúc.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, có rất nhiều doanh nghiệp để cứu vãn tình hình doanh nghiệp của mình đã tái cấu trúc, không chỉ những doanh nghiệp nhỏ mà ngay cả những doanh nghiệp lớn cũng chọn cách tái cáu trúc. Tuy nhiên với những doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề khó khăn về tài chính cần có kế hoạch cụ thể, thẩm định chính xác ngoài ra cần phối hợp vùng với nhiều biện pháp và công cụ tài chính.

Bình luận:

Ý kiến của bạn: