Giỏ hàng

Truyền hình Thông tấn xã đưa tin về các khóa học của thầy Nguyễn Kim Hùng

Kênh Truyền hình thông tấn xã đã có những đánh giá rất cao cho các khóa học của chuyên gia Nguyễn Kim Hùng. Làm thầy của thiên hạ không phải dễ. Ở đây thầy Nguyễn Kim Hùng còn làm thầy của các CEO, CFO,... thầy của những ông chủ, bà chủ đứng đầu doanh nghiệp.

Bình luận:

Ý kiến của bạn: