Giỏ hàng

Quản trị vốn lưu động và hiệu quả hoạt động của các công ty sản xuất thực phẩm niêm yết

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mối quan hệ nghịch biến giữa chu kỳ luân chuyển tiền với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và xác định mối quan hệ đồng biến giữa tỷ số thanh khoản hiện hành với tỷ suất lợi nhuận hay hiệu quả hoạt động của DN. 

Ý nghĩa quan trọng của Quản trị vốn lưu động

Điều này cho thấy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của DN, các nhà quản trị cần thực hiện các chính sách nhằm làm giảm chu kỳ luân chuyển tiền, kỳ thu tiền bình quân, kỳ luân chuyển hàng tồn kho và làm tăng tỷ số thanh khoản hiện hành.

Nghiên cứu cũng chỉ ra mối tương quan âm giữa tỷ số nợ với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, đồng thời khẳng định mối tương quan dương giữa quy mô công ty và tăng trưởng doanh thu đối với tỷ suất lợi nhuận này. 

Tham khảo: 

👉 Phương pháp quản trị vốn lưu động hiệu quả cho doanh nghiệp
👉 Quản trị vốn lưu động qua các chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty sản xuất thực phẩm niêm yết

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, các DN cần giảm tỷ số nợ và tăng quy mô cũng như doanh thu. Cụ thể:

Quản lý các khoản phải thu

Mặc dù, việc mở rộng tín dụng có thể làm tăng doanh thu, từ đó làm dòng tiền hoạt động và lợi nhuận tăng theo nhưng nó cũng tăng rủi ro kinh doanh cho các DN. Bộ phận kinh doanh thường có xu hướng nới lỏng đối với các khoản bán hàng trả chậm để đạt mục tiêu doanh số.

Quản lý hàng tồn kho

Trong quản trị vốn lưu động, hoạt động quản lý hàng tồn kho cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì đây một trong những nguồn cơ bản tạo ra doanh thu cho DN. Việc lưu giữ quá nhiều hàng tồn kho làm giảm hiệu quả tài chính DN. Nhà quản trị nào cũng muốn duy trì mức tồn kho vừa đủ, tuy nhiên trong thực tế, có những mặt hàng đem lại doanh thu rất ít cho công ty nhưng lại tồn kho nhiều và có một vài khâu sản xuất nào lại duy trì lượng hàng thành phẩm, nguyên vật liệu quá cao so với các khâu còn lại. 

Do đó, các nhà quản trị cần phải tính toán lượng dự trữ nguyên vật liệu và bán thành phẩm cần thiết cho quy trình sản xuất.      

Với những kiến thức Quản trị vốn lưu động và hiệu quả hoạt động của các công ty sản xuất thực phẩm niêm yết này, Nguyenkimhung.com hy vọng sẽ giúp các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý quản lý được hiệu quả vốn lưu động của mình. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động toàn diện của công ty.

Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa