Giỏ hàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VINASME).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của Hiệp hội, các DN nhỏ và vừa thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giải đáp 06 đề xuất/kiến nghị của Chủ tịch VINASME

Trong buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng chỉ đạo 05 nhóm giải pháp cho VINASME và trả lời 06 đề xuất/kiến nghị của Chủ tịch VINASME - ông Nguyễn VănThân, thay mặt hơn 700.000 doanh nghiệp SMEs trên cả nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, dự báo tình hình quốc tế, khu vực thời gian tới có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định.
 
Trong nước, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngay trong tháng 1 này; năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.
 
Để đội ngũ doanh nhân hình thành lối sống sáng tạo, tự lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chấp nhận rủi ro, đổi mới, sáng tạo, có chí làm giàu, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cần tập trung vào một số nội dung.
 
Thứ nhất, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển tổ chức, đảm bảo 63/63 tỉnh, thành phố có tổ chức của Hiệp hội, qua đó, thực hiện tốt vai trò đại diện cho cộng đồng DN, làm cầu nối giữa DN với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.
 
Thứ hai, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội phải thực sự đại diện cho nguyện vọng của các thành viên Hiệp hội, xây dựng mối liên kết trong cộng đồng doanh nhân, DN trong và ngoài nước, giữa các địa phương trên cả nước. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở cả Trung ương và địa phương phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhân dân, nhất là trong độ tuổi thanh niên đầy hoài bão.
 
Thứ ba, các thành viên của Hiệp hội, đặc biệt là thành viên tiêu biểu, cần đi đầu trong việc tăng cường ứng dụng, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc, thiết bị công nghệ cao thay thế lao động thủ công ở những công đoạn máy móc có thể thay thế để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

 
Thứ tư, Hiệp hội cần tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp để xây dựng được các cơ chế chính sách tốt, phù hợp với nhu cầu, khả năng của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh. Để làm được điều này, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành cần nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp để thúc đẩy DN Việt Nam phát triển vượt bậc trong thời gian tới.
 
Thứ năm, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia các chương trình, dự án của các bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện để hỗ trợ tốt hơn cho DN hội viên, qua đó nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng nghề nghiệp cho các thành viên của Hiệp hội, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số, áp dụng nền tảng công nghệ 4.0, nghiên cứu tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tư do như EVFTA, CPTPP, RCEP để phát triển.

Vai trò quan trọng của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ VINASME

Bên cạnh đó, Hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.
 

Đối với kiến nghị của Hiệp hội, Phó Thủ tướng Thường trực giao các bộ, ngành tổng hợp đầy đủ các kiến nghị chính đáng để báo cáo Chính phủ nghiên cứu xem xét, tháo gỡ cho DN.
 
Anh chị doanh nhân/doanh nghiệp hãy đồng hành cùng chúng tôi - VINASME, thực hiện thành công những chỉ đạo và căn dặn của đ/c đại diện Chính phủ, hướng đến mục tiêu to lớn đưa Việt Nam trở thành quốc gia Hùng Cường vào 2045 nhé.
 
Dưới đây là 1 số links báo đưa tin về sự kiện này.
 

Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa