Giỏ hàng

Ông Nguyễn Kim Hùng là ai ?

Vài nét về Chuyên gia tài chính doanh nghiệp - Th.S Nguyễn Kim Hùng: 

- Chuyên gia tài chính - tái cấu trúc doanh nghiệp

-  Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam (VIDEM)

-  Chủ tịch Kim Nam Group, tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái đa dạng gồm 12 công ty thành viên ứng với 12 lĩnh vực: khai thác khoáng sản, công nghệ, đầu tư, bất động sản, logistics, thực phẩm, truyền thông,...

-  Đã đào tạo giảng dạy Public và Inhouse cho trên 10.000 học viên doanh nghiệp

-  Là diễn giả chính trong nhiều diễn đàn lớn được tổ chức bởi Chính phủ, Bộ Ban ngành,... 

-  Tham gia Hội đồng tư vấn, tham mưu dự thảo các luật (Nghị định, Thông tư), Thông quan Viện, Hiệp hội

-  Được đông đảo cộng đồng doanh nhân SMEs yêu mến và tin tưởng 

-  Cùng các học viên doanh nhân xây dựng Công ty công nghệ (VERIG LENDING)

Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa