Giỏ hàng

Lộ trình 6 giai đoạn chuyển đổi số phát triển cơ bản của doanh nghiệp

Các công ty có thể sử dụng mô hình 6 giai đoạn phát triển này để vạch ra một roadmap và đánh giá tiến độ cho mọi cấu trúc và quy trình của công ty. Mô hình chia cấu trúc của một công ty thành bốn khu vực chính bao gồm : Resources, Information System, Organization Structure, Culture (Đây là các nguồn lực, hệ thống thông tin, văn hóa và cấu trúc tổ chức).

Lộ trình 6 giai đoạn chuyển đổi số phát triển cơ bản của doanh nghiệp

6 giai đoạn chuyển đổi số phát triển cơ bản của doanh nghiệp

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét sáu giai đoạn phát triển được đề xuất bởi Acatech.

Giai đoạn 1 – TIN HỌC HÓA (COMPUTERISATION)

Các giai đoạn đầu tiên trong con đường phát triển là tin học hóa, vì điều này cung cấp nền tảng cho việc số hóa. Trong giai đoạn này, các công nghệ thông tin khác nhau được sử dụng tách biệt với nhau trong công ty.

Phần mềm tin học đã được cải tiến tốt ở hầu hết các công ty và chủ yếu được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại hiệu quả hơn. Tin học hóa mang lại những lợi ích quan trọng bằng cách cho phép sản xuất rẻ hơn với các tiêu chuẩn cao hơn và với mức độ chính xác mà không có điều đó sẽ không thể tạo ra nhiều sản phẩm hiện đại.

Giai đoạn 2 – KẾT NỐI (CONNECTIVITY)

Trong giai đoạn kết nối, việc triển khai công nghệ thông tin bị cô lập được thay thế bằng các thành phần được kết nối. Các ứng dụng kinh doanh được sử dụng rộng rãi đều được kết nối với nhau và phản ánh các quy trình kinh doanh cốt lõi của công ty, nhưng việc tích hợp đầy đủ các lớp IT và OT vẫn chưa xảy ra.

Một nhà máy được kết nối là một cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ kỹ thuật số để cho phép chia sẻ thông tin liên tục giữa con người, máy móc và cảm biến, được chạy xuyên suốt bên trong các quy trình quản trị kín.

Giai đoạn 3 – TRỰC QUAN HÓA (VISIBILITY)

Hiện nay giá cảm biến, vi mạch và giá công nghệ mạng ĐANG GIẢM MỖI NGÀY, điều này có nghĩa là thông tin về các sự kiện và trạng thái hiện có thể được ghi lại trong thời gian thực trên toàn bộ công ty và hơn thế nữa thay vì chỉ trong các cụm sản xuất. Điều này làm cho nó có thể giữ một mô hình kỹ thuật số  digital twin cập nhật theo thời gian thực của các nhà máy mọi lúc mọi nơi.

Các bảng hiển thị kỹ thuật số này có thể cho thấy những gì đang xảy ra trong công ty tại bất kỳ thời điểm nào để các quyết định quản lý có thể dựa trên dữ liệu thực. Do đó, nó là một khối xây dựng cốt lõi cho các giai đoạn sau.

Tuy nhiên tạo ra một bản sao kỹ thuật số của mọi tài sản và vật thể là một thách thức lớn đối với nhiều công ty. Các  dữ liệu trực tuyến thường được tổ chức trong silo dữ liệu rời rạc. Đối với các chức năng như sản xuất, hậu cần và dịch vụ, rất ít dữ liệu được thu thập ở tất cả mọi nơi.

Ngoài ra, việc sử dụng dữ liệu rộng hơn thường bị rào cản bởi các ranh giới hệ thống. Để đạt được mục tiêu của một doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh nhẹn, việc thu thập dữ liệu toàn diện ngay trên toàn công ty là điều cần thiết.

Giai đoạn 4 – MINH BẠCH HOÁ (TRANSPARENCY)

Để xác định và giải thích các tương tác trong bản sao kỹ thuật số, dữ liệu thu được phải được phân tích bằng cách áp dụng kiến ​​thức kỹ thuật. Liên kết ngữ nghĩa của dữ liệu để tạo và thông tin theo ngữ cảnh cho phép đưa ra các quyết định phức tạp.

Các ứng dụng dữ liệu lớn, thường được triển khai song song với các hệ thống ERP hoặc MES, cung cấp một nền tảng chung có thể được sử dụng để thực hiện phân tích dữ liệu ngẫu nhiên rộng rãi để tiết lộ các tương tác trong bản sao kỹ thuật số của công ty. Sự minh bạch này có thể được sử dụng để thực hiện giám sát tình trạng của máy móc và thiết bị.

Các thông số được ghi lại được tìm kiếm cho các sự kiện và phụ thuộc lẫn nhau sau đó được tổng hợp để tạo ra các sự kiện phức tạp phản ánh tình trạng của máy hoặc thiết bị. Trong số những thứ khác, do đó, tính minh bạch là một yêu cầu để bảo trì dự đoán sau này.

Giai đoạn 5 – KHẢ NĂNG TIÊN ĐOÁN (PREDICTIVE)

Điều này liên quan đến việc dùng bản sao kỹ thuật số vào tương lai để mô tả một loạt các kịch bản có thể xảy ra. Do đó, các công ty có thể dự đoán những phát triển trong tương lai để họ có thể đưa ra quyết định và thực hiện các biện pháp phù hợp.

Trong khi các biện pháp vẫn phải được thực hiện thủ công, thời gian dài hơn giúp hạn chế các tác động tiêu cực. Giảm số lượng các sự kiện bất ngờ xảy ra cho phép hoạt động mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp. Nó có thể đánh dấu trước các vấn đề hậu cần định kỳ trước khi chúng xảy ra.

Năng lực dự đoán của một công ty A phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng mà nó đã thực hiện trước đó. Một bản sao kỹ thuật số được xây dựng đúng cách kết hợp với kiến ​​thức về các tương tác có liên quan sẽ đảm bảo cả dự báo và đề xuất đều đạt tiêu chuẩn cao.

Giai đoạn 6 – KHẢ NĂNG THÍCH NGHI  (ADAPTABLE)

Thích ứng liên tục cho phép một công ty ủy thác một số quyết định nhất định cho các hệ thống IT để nó thích nghi và ra quyết định với môi trường kinh doanh thay đổi. Mức độ thích ứng phụ thuộc vào mức độ phức tạp của các quyết định và tỷ lệ chi phí – lợi ích.

Ở đây, chúng ta cần kiểm tra tính khả thi cơ bản của việc thực hiện các hoạt động lặp lại một cách tự động. Điều quan trọng là phải đánh giá các rủi ro của việc tự động hóa phê duyệt và xác nhận cho khách hàng và nhà cung cấp một cách cẩn thận.

NHỮNG LỢI THẾ CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT

Năng suất – Các quy trình thiết kế và phát triển nhanh hơn và được cung cấp thông tin tốt hơn bằng cách sử dụng các công cụ như in 3D và thực tế tăng cường và bằng cách tận dụng dữ liệu hành vi từ người dùng trong thời gian thực. Việc sản xuất được sắp xếp hợp lý với downtime tối thiểu do các máy được kết nối gửi dữ liệu bảo trì quan trọng có thể được tận dụng để ngăn ngừa sự cố và tối ưu hóa đầu ra.  

Chất lượng – Cảm biến độ nét cao giám sát các thông số sản xuất của sản phẩm trong toàn bộ quy trình dây chuyền sản xuất. Đôi khi được gọi là Chất lượng 4.0 , thuật toán học máy được áp dụng cho dữ liệu sản xuất để tự động giải mã nguyên nhân gốc của lỗi cũng như dự đoán các vấn đề liên quan đến sản phẩm lỗi trước khi chúng xảy ra.

Chi phí – Nắm bắt và phân tích dữ liệu qua tất cả các giai đoạn của quy trình sản xuất, bao gồm dây chuyền sản xuất và dữ liệu máy móc, hậu cần và vận chuyển, giúp xác định các cơ hội giảm chi phí mới. Hàng tồn kho có thể được quản lý tốt hơn để đáp ứng nhu cầu một cách chính xác hơn trong khi máy móc cung cấp mức độ linh hoạt cao cho phép thay đổi nhanh chóng giữa các sản phẩm.

Tùy chỉnh – Tùy chỉnh đã trở thành một điểm quan trọng trong bán hàng cho khách hàng . Dây chuyền sản xuất số hóa có thể cung cấp cho khách hàng các tùy chọn tùy chỉnh hấp dẫn trong khi vẫn hoạt động trên quy mô lớn và ở mức độ hiệu quả cao để giá cả vẫn cạnh tranh.

An toàn – Làm việc trong môi trường nguy hiểm có thể được xử lý bởi robot. Nhân viên có thể được cảnh báo về các mối nguy tiềm ẩn trước nhờ các cảm biến chuyên dụng được đặt khắp nhà máy / nhà máy.


 

Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa