Giỏ hàng

Giải pháp huy động nguồn vốn bền vững cho doanh nghiệp

Thị trường tài chính luôn hoạt động khá bất ổn. Do đó, để doanh nghiệp huy động nguồn vốn bền vững cần phải có chiến lược phát triển rõ ràng. Giải quyết việc mất cân bằng trong thị trường tài chính tín dụng và vốn ngân hàng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói riêng

Nhu cầu huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp

Thị trường tài chính được cấu thành bởi hai yếu tố quan trọng là thị trường tín dụng và thị trường vốn. Trong đó, thị trường tín dụng có chức năng chính cung cấp nguồn vốn ngắn hạn cho nền kinh tế. Trong khi  thị trường vốn bảo đảm nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. 

Nhu cầu huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp hầu hết chỉ quan tâm đến vốn ngắn hạn do kế hoạch sử dụng vốn để giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt. Nhất là khi các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn chủ yếu “chạy” đến ngân hàng để xin trợ giúp bởi những lợi ích từ khoản vay nợ ngân hàng mang lại. Do đó, thị trường tín dụng đang bị “quá tải” do vừa phải lo cung ứng nguồn vốn ngắn hạn, vừa phải lo cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn (dư nợ vốn tín dụng trung và dài hạn chiếm trên 50%).

Bên cạnh đó, tiềm lực của các ngân hàng Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, nên để  để bảo đảm có nguồn vốn trung và dài hạn, các ngân hàng buộc phải đi huy động nguồn vốn nguồn vốn ngắn hạn từ người dân.  

Nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường tài chính, giải quyết việc mất cân bằng giữa thị trường tín dụng và thị trường vốn có ý nghĩa quyết định đối với ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói riêng.

Đề xuất các giải pháp huy động nguồn vốn bền vững cho doanh nghiệp

Nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng thị trường tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 252/2012/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1191/QĐ-TTg phê duyệt lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo các quyết định trên, phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt khoảng 45% GDP vào năm 2020 và khoảng 65% GDP vào năm 2030.

Quyết định số 252/2012/QĐ-TTg nhằm:

  • Hỗ trợ bảo đảm nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thị trường tài chính phát triển nhanh, bền vững; 
  • Cân bằng giữa huy động vốn giữa thị trường tín dụng và thị trường vốn.
  • Tăng nhanh số lượng doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và nguồn vốn huy động trên thị trường chứng khoán.
  • Giúp doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn với chi phí thấp, thực hiện quản trị doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn mực quốc tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và kinh doanh hiệu quả; 
  • Bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng thương mại.

Giải pháp huy động nguồn vốn bền vững cho doanh nghiệp

Bên cạnh đó, chuyên gia tài chính cũng đề xuất giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn đọng và khó khăn trong hoạt động huy động vốn như sau: 

  1.  Thực hiện chuẩn hóa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS). Cần có những quy định cụ thể hơn, đồng bộ hơn về minh bạch thông tin doanh nghiệp và đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp làm căn cứ để Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư có căn cứ chính xác để đưa ra các quyết định quản lý và đầu tư.  
  2. Quy định hạn mức huy động theo vốn điều lệ đối với hoạt động huy động vốn của các NHTM. Hiện nay, Chính phủ chỉ quy định vốn pháp định cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 86/2019/NĐ-CP). Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các NHTM trong thời gian vừa qua cho thấy, có rủi ro.   

Vì vậy, Chính phủ cần có quy định về hạn mức huy động tín dụng căn cứ vào nguồn vốn tự có/vốn pháp định của các NHTM với mức huy động tối đa từ 3-5 lần vốn pháp định của ngân hàng. Kiến nghị về mức huy động tối đa này căn cứ vào Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc tính toán mức huy động tối đa cụ thể trên vốn pháp định sẽ do Ngân hàng Nhà nước đề xuất.

  1. , thực hiện các biện pháp bảo đảm cân bằng thị trường tín dụng và thị trường vốn, khuyến khích doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Ngân hàng ưu tiên cho vay trung và dài hạn với lãi suất thấp các đơn vị đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Cho vay theo quản trị dòng tiền (thay đổi căn bản phương thức kinh doanh của hệ thống ngân hàng hiện nay đang cho vay dựa trên tài sản thế chấp). 
  2. Đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó trọng tâm là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.. Với việc đưa lực lượng doanh nghiệp này lên sàn, chắc chắn sẽ tạo ra “cú hích” quan trọng, tạo luồng sinh khí mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán
  3. Thực hiện quản trị doanh nghiệp hiện đại. Cần nhận thức rõ việc áp dụng quản trị doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn mực quốc tế và minh bạch thông tin rất có lợi cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn, xây dựng thương hiệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, cần thay đổi tâm lý, thói quen “cần vốn là nghĩ đến ngân hàng”, thay bằng thói quen huy động vốn trên thị trường chứng khoán vì chi phí thấp hơn nhiều so với vay vốn của ngân hàng với chi phí rất cao. Kể cả huy động vốn quốc tế rất dễ dàng do công ty được kiểm toán quốc tế công khai, minh bạch. 

Chuyên gia tài chính- Ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu Hiến kế cho Doanh nghiệp SMEs huy động vốn cho từng giai đoạn phát triển.Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa