Giỏ hàng

NGUYỄN KIM HÙNG

CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Giới thiệu về Ông Nguyễn Kim Hùng

Giới thiệu về Ông Nguyễn Kim Hùng

Khát vọng xây dựng thành phố thông minh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam (VIDEM)

Thạc sĩ quản lý kinh tế

Chủ tịch Kim Nam Group, tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái đa dạng gồm 12 công ty thành viên ứng với 12 lĩnh vực: khai thác khoáng sản, công nghệ, đầu tư, bất động sản, logistics, thực phẩm, truyền thông...

0+
Doanh nghiệp được Huấn luyện
0+
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
0+
Giờ tư vấn
0+
Giờ Huấn luyện

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT